PIWELING AKASA MRING BAWANA

Rp65.000

PenulisSri Rejeki Wahyuningsih, S.TP
Tahun TerbitMei 2023
Jumlah halaman64
Ukuran kertas14x21
Jenis kertasBookpaper
ISBN/No.Reg978-623-367-636-6
Kategori:

Geguritan yaiku salah satunggaling karya sastra jawa  kang kawujud saka rasa ing njero ati penggurit nganggo basa kanthi diksi, irama, mitra bait lan nduweni arti utawa makna kang jero. Geguritan ing bahasa Indonesia tegese puisi. Geguritan puisi ing buku iki tinulis minangka wadah pamikiran sarta curahan hati panulis kang katulis ing larik-larik gurit/puisi ingkang temata, kanthi diksi, purwakanthi,tipografi, lan lelawaning basa.

Struktur geguritan menika ugi tinulis babagan kahanan, amanat, bakuning gagasan, lan pangrasane penggurit sahengga tinulis geguritan utawi puisi kanthi maneka warna Irah-Irahan , kayata:  Ardhana, Godhong garing, Udan, Semut, Luh, Nirmala, Eseme Aruna ing Cemara Pitu, Biru kang Nila,  lan sapanunggale. Tema kang kausung babagan social, kekeluargaan, Katresnan, Religi, lan Alam. Geguritan punika saged caos pesan moral, budaya, lan keteladanan

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “PIWELING AKASA MRING BAWANA”
Keranjang Belanja